KİMLİK  ÜZERİNE[1]

(Dine Rağmen İnsan)

  1-  Varlığın Başlangıcı (Tarih İçin Start) Evrimci Yaratılış

            Varlık nedir? Varolmak nedir? Varlığın dışında bir Varedici var mıdır? Varolmanın bir anlamı var mıdır? Var olan yok olabilir mi? Varlığın öncesi tasavvur olunabilir mi? Tarih/ Zaman bir sanal gerçeklik mi? Varoluşta nedensellik mi, keyfilik mi belirleyicidir? Varlık bir anlık irade mi, iradenin evrimci açılımı mı?

  2-  İnsanlığın Başlangıcı (....ve Allah Adem'i yarattı.) (Tekvin:Yaratılış)

            İnsan, varlığın tasarlanmış bir meyvesi mi yoksa bir kaza mı? İnsanlığın çocukluk evresinin masalını kim anlatacak? İbrani yazmalarının Adam'ı bir kavmin mit'i mi, evrensel ilk ata mı? Deneysel bilimlerin oluşum kuramları pozitivizmin doğması mı? İnsan yeryüzü canlılarından bir tür mü, yoksa başka dünyalı mı?

 3-  Bilginin Birliği (İlahi Hikmet'in  Denetimi)       

              Bilgi nedir? Bilim nedir? Dogma nedir? Gerçekliğin şaşmaz sabiteleri var mıdır, sofistler mi, filozoflar mı, peygamberler mi yoksa laborantlar mı gerçeği söylüyorlar? Hakikat  insani cehtle mi öğrenilir, yoksa bir Hadi'nin ihsanıyla mı?

  4 -  Tanrı'nın Sahte Sözcüleri (Vahy Okuyan Şeytanlar)      

             Tanrı insani bir tasavvur mu yoksa elçilerinin söylediği gibi Aşkın bir varlık mı? Niçin Elçileri birbirini tutmayan şeyler söylüyorlar? Dinler niçin vardır ve niçin farklıdır? Tanrı, insanlar için bir babaysa, övey oğulları olabilir mi? Eğer dinler ve dinsel otoriteler varlıklarını bir yalan üzerine kuruyorlarsa, şeytan dedikleri gerçekte kendileri ise kurtuluş ve özgürlük onların inkarı ile başlamaz mı? "Bağımsız kimlik ancak dine rağmen oluşur" kaziyesi doğru olmaz mı?

  5-  Muhammed Peygamber'e İnanıyorum (Son Vahy)

             Hayır, Ben bu kurgusal soruların Muhammedi cevabıma inanıyorum? Niçin Muhammed Peyyamber'e inanıyorum? O'nun Rasul oluşundan kuşku duymak neden imkansızdır? O Niçin son elçidir? Niçin ölümlüdür? Niçin evrensel bir örnektir?

6-  Kur'an Bir Okuma Kitabıdır   (Tanıtım: Bir El Kitabı Olarak Kur'an)

 

"Orda bir kitap var uzakta,

O kitap bizim kitabımızdır.

Okumasak ta, dokunmasa kta,

O kitap bizim kitabımızdır."

             Bir çocuk şarkısından yapılan bu uyarlama doğru olabilir mi? Muhammed aleyhisselam'ın mesajınının korunmuş bir mecmuası olan Kur'an, ruhanilerin bir meslek kitabı olabilir mi? Ya da inkarcılarının söylediği gibi ortaçağdan ve çöl'den öteye geçemeyen kara kaplı bir metin mi? Ya da Şair'in sitayişinde ki bir tılsım olabilir mi?

 

                "İnmemiştir Kur'an hele şunu hakkıyla bilin,

                Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için"

 

            Kitabın kimliği hakkında bu soruların gerçek cevabını kendisinden başka kim verebilir? Başkasının verdiği cevaba ne ölçüde güven duyabilirsiniz? O halde onu el kitabı haline getirmekten başka şansınız yok demektir?

7-  Yanlış Kurulan İdeolojiler   (Modern Zamanları Hazırlayan Şaşkınlıkların Tarihi)

             İdeolojiler ya da modern zamanların tanrıları... Aydınlanma niçin bir Kurtuluş Reçetesi yazamadı? Din niçin toplumların afyonu oldu? Nitsche'nin tanrısı neden öldü? Pozitivizm neden negatif bir ilmihal yayınladı? Yanlış nerede yapıldı?

  8-  Gelecek Tasarımı: (Medinetu'l-Fazıla/İnsanı Kamil)

             Kur'an , bir el  kitabı olarak kendini okuyanları tatmin edebilir mi? İnsan teki ve toplumlar için, bugünler ve gelecek için neler söylemektedir? O bir varsayımlar , bir ütopyalar kitabı mıdır, yaşanmış bir Medine'nin ilahi bir anlatımı mı? Bir hukuk mu, bir ahlak mı, yoksa kimliğine yabancılaşan türümüz, kıyametini hazırlayan gezegenimiz için şefkatli bir el'in irşadı mı?

 


[1]          Seminer Dizileri 1994 baharında Berlin Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yürüttüğü bir projeyle  başladı. İki sömestir boyunca toplam 18 konu iki üst başlıkta ele alındı.

            A-KİMLİK ÜZERİNE (Dine Rağmen İnsan)

            B-TEVHİD'in TOPLUMSAL AÇILIMLARI (Tuğyan ve Bağy Mayamızda Var, Ama Adalet'de)