Ulum el-Hikme Okulu/türkçe

Ulum el-Hikme Okulu; adını Qur’an’ın iki anahtar terimiyle oluşturulan terkipten almaktadır. ilim’ ve Hikmet’. Okul, kelimenin tarihi çağrışımlarının birine takılmamak kaydıyla, hikmet mirasımızınn yeni bir harmanlanması ilhamıyla doludur.

Ulum el-Hikme Okulu; bir değişim pojesidir. Okul kelimesiyle kurumsal bir yapıyı kastetmez. Eleştirel, tutarlı bilginin peşindedir. Bu inançla yola çıkmaktadır. Bilginin bir özgürleşme aracı olduğuna inanır. Onu sömürü ve egemenlik aracı olmaktan çıkararak yönetilen, sömürülen, ezilen halkların (mustazafin) yararına yeniden üretilebileceğini kanıtlama iddiasındadır. Temelini zengin tarihsel mirasın (selefi salihin)  devam eden bir meyvesi olarak   tanımlar.

Ulum el-Hikme Okulu; göçmenlerin, işsizlerin, işçilerin, siyasi sığınmacıların, yeni dünya düzeni tarafından dışlanmışların, yaşadıkları alanlarda kimlik ve kültürleri bastırılmış halkların ve bilgiyi egemenlere para ile satmayan onurlu aydınların ortak çabasıyla kendi bilgi kuramlarını, kurumlarını, eğitim süreçlerini, tutarlı yöntem ve araçlarını, tartışma kültürlerini yaratabilecek potansiyele sahip olunduğuna inanmaktadır.

Ulum el-Hikme Okulu hayatımı nasıl kazanabilirim’ sorusundan önce hayatı nasıl anlamlandırabilirim’ sorusunu soranlar için var olmak ister. Varlık nedenini bu sorumluluk bilincinden alır. Bu soruya cevap arayanlarla yardımlaşma görevini üstlenenler bizimle beraber olacaklardır.

        Ulum el-Hikme Okulu’nu var edenler, bilgi paylaşımcıları olacaklarından, edindikleri deneyim ve bilgileri -Ahireti satan- çıkara dönüştürmeksizin  tüm  katılımcı kursiyerlerle paylaşmayı sürdüreceklerdir. Bu amaçla  yaygın eğitim yanında  örgün eğitim imkanları aramaktadır.

        Ulum el-Hikme Okulu, Avrupa’da yaşayan ‘yaşamı nasıl anlamlandırmalıyım’ diyen insanlarımızı; yeni insan’ı, yeni toplum’u yaratma çabalarında önemli bir labaratuvar olabilecek bu çalışmaya katılmaya çağırıyor. Daha mütevazi bir değimle, evinin önünü süpürmeye çalışıyor.  

        Ulum el-Hıkme Okulu Müslüman insanın kuruluşunda, ümmiyetten, onurlu okurluğa yükselme aşamasında üzerine düşen misyonu icra etmek istiyor. Bu isteğin temenniyi aşıp, kurumsal bir yapıya bürünüp bürünmemesi, gönül verenlerin özlerinde olanı değiştirip değiştirmemesiile doğru orantılıdır. Sorumlulukları idrak edenler, ağırlıkları  paylaşanlar, tarihe damgalarını vuracaklardır.

Okuyan, araştıran ‘Müslüman Düşünce’ birikiminin onurlu bir halefi olan vasat bir ümmet’in oluşturulması amaçlanmaktadır.  Karanlık içinde yakılan sönmeyen ışığın aydınlığında, takva üzere imar edilen umran’ı hedeflemektedir.  

     * Sorular