Qur'an'ın indirildiği 23 Yıllık Tarih Dilimi'nde Hz.Rasul'un Hayatını bize aktaran Kaynaklar'dan süzülen   bir Ders Serisi. Bütün'e ve Parça'ya Tanık olanların Hatıralarını aktaran Rivayetler'den süzülen Bilgiler. Nesilden Nesile  taşınan Rivayetler.. Kitaplara  dönüşene  kadar geçen Sözlü Tarih..

      Bilgi ne zaman Kesinlik ifade eder? Ne zaman Zanniyet ifade eder. Qur'an'la Paralel ya da  Çatışma Halindeki İsnadlar.. Bu Sorunlar 1400 yıldır uğraştırdığı Selefimiz..

      Bir Rivayet'in Sağlıklı olarak nasıl tahlil edilebileceği.. Sened ne demek, Raviler'den gelen Bilgiler nasıl değerlendirilir? Tabiun kimdir?  ( Melekler midir, Şeytanlar mıdır, İnsanlar mıdır? )Rasulullah'ı anlatmaları objektif mi yoksa anladıkları bir Rasul Tasavvuru mu söz konusu? Rivayetler etrafında şekillenen Müslüman Tarihi’ndeki Mezhepleşmeler..

          Klasik Rivayet Kaynakları'nın Tanıtımı

          a. Sünni Literatür. 20 civarında Sünni Orjinal Hadis Kitapları .

          b. Şii Dünya'nın Hadis Literatürü.

          c. Ortak Siyer Kitapları

(Nebevi Hikmet) 

Rivayet İlimlerine Giriş

A-Rivayetlerin Sahifeleşmesi          

01-Sözden Yazıya

02-Özgün Rivayet Kolleksiyonları

 

B-Külliyatlar 

01-Sünni Külliyat                                              

02-Şii Külliyat                         

03-Siyer ve Megaziler                 

Sî y e r / M e ğ a z i   

 

C-Rivayet Senedi

01-İsnad/Cerh ve Tadil

02-Sahabiler

03-Tabiin/Mürsel Hadisler

04-Mevzu Hadisler

05-Özel Rivayetler

06-Mütevatir Rivayetler  (Genel Haberler)

07-İcmai Sünnet (Müttefik Haberler)

 

Ç-Rivayet Metni

01-Lafzi Rivayet

02-Mealen Rivayet

 

D-Rivayet Türleri

01-Sünnet Çeşitleri

   -Örfi Sünnet

   -Teşri Sünnet

02-Bir Sünnet Örneği: Namaz

03-Hadis Çeşitleri /Bir Hadis Örneği:

                    a) Gayb Haberleri

                    b) Rivayet Tefsiri

                    c) Veda Hutbesi

                    d) Ahlak Hadisleri

 

E-Yeni Açılımlar

01-Medya’yı Doğru Okumak

02-Rivayet İlimlerinin Geleceği