AYDINLANMA

Tasarlanmış Fenomenler Dünyası

Der Begriff “Gerechtigkeit“ nach dem Koran

 Nasr Hamid Abu Zayd

Hegel'in Aqlı adeta sekülerleştirilmiş İsa oluverdi. Taklit yoluyla. Artık tanrısallığı da İnsan Temsil edecektir. Artık Aqlın inayeti vardı. Yön veren Aydınlanma sonrası Tanrı adına İsa değil Aqıl oldu. Evrimleşip ilerleyen Süpermen İnsan. İnsan-ı Kamil'de ise Nicel Evrim yerine Nitel Tekamül vardır. >>>

»Die mekkanische Offenbarung betont die Übung von Gerechtigkeit und Gerechtsein im Verhalten gegenüber Waisen, Bedürftigen und Armen. Es sollte offensichtlich verständlich sein, dass im sozio-ökonomischen Kontext von Mekka während des siebten Jahrhunderts der Ruf nach ökonomischer und entsprechend auch nach sozialer Gerechtigkeit eine vorrangige Forderung war.«  >>>

     

Molla Sadra'nın zihin dünyası

İhsan Eliaçık

Der Islam - Religion der rahma, der Barmherzigkeit

 Abdoldjvad  Falaturi

Esfar'ın ilk bölümünde ele aldığı vacip varlık, mümkün varlık ayrımına bakılırsa Molla Sadra, İbni Arabi'nin tözsel birlik şeklinde düşündüğü tüm varlığın tek bir hakikatın tecellileri görüşünden de farklılaşma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Bunu kendisinden üç yüz yıl sonra Muhammed İkbal'de görülen İbni Arabi'den yola çıkarak farklılışma eğiliminin ilk habercisi olarak okumak mümkündür. Molla Sadra'nın tüm varoluşu Allah’ın "sıfatlarının'' tecellisi olarak görmesini İkbal, "Allah'ın karakteri'' olarak okuyacaktır.   >>>

Um die Barmherzigkeit Gottes geht es in diesem Beitrag. Es soll der Versuch unternommen werden, das Phänomen der rahma, mit dem der Islam für die Muslime steht und fällt und welches ihr geistiges und praktisches Leben bestimmt, aber im christlichen Abendland bis heute noch verkannt geblieben ist, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. >>>

   

“Küresel sistem, İslâm’ı resmen din olarak benimsedi“

Kemal Ersözlü

Die vier Gefängnisse des Menschen

Ali Schariati

... Roma, bugün dünyanın son 2500 yıllık uygarlığının adıdır. Eski Mısır uygarlığının akabinde İsadan 500 sene önce ortaya çıkan Avrupa’daki siyasal oluşum, antik Yunan’la eklenen felsefî birikimiyle 2500 yıl içinde meyvesini verdi. Kendi kavramsallaşmaları açısından gerçekten tarihin sonuna erdiler. Ama bu tarih, kendi tarihlerinin sonudur. Bizimle olan diyalektiklerinin sonu değil.  >>>

Der heutige Mensch ist im Grunde genommen unbekannter denn je. Seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts haben sich die meisten Philosophen und Denker, sogar Schriftsteller und Künstler mit dem Problem „Mensch“ befaßt. Fast jeder hat seine eigenen Untersuchungen darüber angestellt und sich eine Meinung gebildet. Daher ist der Mensch heute unsicherer denn je. >>>

 

 

                           OKUMA PARÇALARI

 

   DİLBİLİM

   QUR'AN İLİMLERİ

    RİVAYET İLİMLERİ I

   MEDENÎ DÜŞÜNCE TARİHİ

Akıl ve Nakil Üzerine Hikmet Zeyveli

Sağcılık Olarak Sünnîlik İlhami Güler

Siyasal İslâm Anlatısının Sonu Yasin Aktay

İslâm'da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları  Hüseyin Hatemi

Çağdaş İslam Düşüncesi İhsan Eliaçık

Molla Sadra’nın ZİHİN DÜNYASI İhsan Eliaçık

Modernizmim  Aydınlanma Vehmi Yasin Aktay

Kur’an Yorumlarının Hermenötik Bağlamı Yasin Aktay

İslam Dünyası’nın ‘Rönesansı’nı batılılar mı yapacak ? İhsan Eliaçık

Hayri Kırbaşoğlu ile Söyleşi: İslam, tartışıldıkça daha da güçleniyor

1980 Kuşağı Olarak Biz Nerede Doğru Yaptık  Fevzi Zülaoğlu

Türkiye'de Müslümanlaşma ve Sorunları F. Lütfi Altınsu

 

Çağdaş Hıristiyan Düşüncesinde Öteki'nin İnklusivist Yorumu Şinasi Gündüz

Gazali Ümit Aktaş

Şihabeddin Sühreverdi Ümit Aktaş

Muhyiddin b. el-Arabi Ümit Aktaş

Sadruddin Şirazi (MOLLA SADRA) Ümit Aktaş

Hasan Hanefi ile söyleşi: Diyaloğu zayıflar istiyor

Hasan Hanefi ile Röportaj: “GELENEĞİ YENİLEMEK ZORUNDAYIZ”

Roger Garaudy ile Söyleşi: ABD'NİN İSRAİL'LE SON TANGOSU

   RİVAYET İLİMLERİ II

 

   GENEL DÜŞÜNCE TARİHİ

AYDINLANMA Tasarlanmış Fenomenler Dünyası

 

   BİLİM TARİHİ ve BİLİM FELSEFESİ

 

            E-KİTAPLAR