Ehl-i Kitap (Eski-Yeni Ahid)i İncelemeleri..  Qur'an, Hz. Rasul'un Tebliği dışındaki Semavi Din Mensupları için bu tabiri kullanır. Ehl-i Kitap'ın Elinde da Allah'tan gelen Doğru Bilgiler'e yer veren Sahifeler varsa da Qur'an kendi dışında hiçbir Kutsal Kitab'ın Bugüne Tahrif'ten uzak olarak gelmediğini belirtir. Tevrat, İncil, Zebur, İlahi Özü korumakla beraber tahrip olmaları nedeniyle bütünüyle gerçeği yansıtmazlar, üzerinde oynanmıştır. Bu nedenle ilgili Literatör'ü İlimler Sietematiğimiz'de  Rivayet İlimleri içine alıyoruz.  Kitab-ı Muqaddes Kritkleri'nde Rivayet İlimleri ile büyük ölçüde aynı yöntemler kullanıldı. Bir Din nasıl Tahrip edilir, Tahrip edilen Metinler üzerinde aqledek Doğru Bilgi'ye nasıl ulaşılabilir?  Yeni Ahid'in Tarihi Kaynakları nelerdir? el-Buhari, Müslim gibi bir Tedvini var mıdır? Çürük Deliller'e İstinad eden Kitaplar'dı bunlar. Bizdeki en Çürük olan Siyer Materyali dahi bir İsnad Zinciri'ne sahip. Bu açıdan Luka'nın, Paulus'un Mektupları onlarla mukayesenin yapıldığında çok daha Tarihsel'dir, Belgesel'dir. Onlarla yapılacak tanıtım, Kitab-ı Muqaddes Kritikleri'nde, Rivayet Usulleri'nde geliştirilen Yöntemler kendilerini nasıl bir sorgulamaya gidecekleri konusunda  yardımcı olur.

Avrupa'da Yaşayan Müslümanlar gözlüyorlar ki, Katolik, Protestan Kökenli Dindar  Hristiyanlar'ın  bu Din'e, Kilise’ye, Pazar Vaazları'na giderek Sokak'taki sıradan Hristiyanlar'dan ayrı olarak Kutsal bir Yöneliş içinde olduklarını sergiliyorlar. Bu insanların bir İlah İnancı, Ölüm'den sonraki Hayat'a İnançları, Müzakere'ye Zemin olabilecek Paralelliklerimizdir. Bu ortak noktayı ihmal edilmemeli Qur'an, 3/Ali İmran Suresi’nde aramızdaki Ortak Kelime’ye Çağrı'da bulunmamızı ister.

 

 

 

(Önceki Sahifelerin Rivayetleşmesi)

 

             Ehl-i Kitab Kritiğine Giriş ve Literatür  

Bir Kaç Değini

Önsöz Yerine

Ehli Kitab Kritiğine Giriş

   

01- Tevrat (İbrahim ve Musa'nın Sahifeleri)-Torah

02- Yahudi Tarih Kitapları

03- Qur'an'da Yahudi Tarih Eleştirisi

 

04- Mesih İnancı

05- İsa Siyerleri

06- Mektuplar

 

07- Qur'an Öncesi Hristiyanlık

08- Roma Kilisesi (Katoliklik)

09- Ortodoksi (Hristiyan Sünniliği)

10-Mistisizm/Ruhaniyet (Kristçi Sufiyye)

11-Haçlı Seferleri  

 

12-Hristiyan Filozoflar

13-Protesto Hareketleri (Luther/Calvin Reformları)

 

14-Amerikan Protestanlığı (Yahovalar/ Mormonlar/ Metodistler)

15-Siyasal Yahudilik (Siyonizm/Masonluk)

16-II. Vatikan Konsili (1962 Diyalogu)

17-Arkeolojinin Süprizleri (Kumran Yazmaları)

18-Müslüman Mesihciler (Ahmediye Cemaati: Kadıyaniler)

19-Kudüs'te Buluşma (Savaş ya da Cennet)