Bilim Felsefesi, bilimden çok, ma'kul’dan çok tahsis. Hislerin bilimi yani Pozitivizm. Bunun uygulamaya dökülen şeklini Teknik oluşturuyor. Teknik Üniversite'de okunan bilgiler, laik sekuler bir eğitim olarak yorumlanır. Yoksa Müslüman Tarihi’nde 5 duyu ile elde edilen bilimi, bir medeniyeti, imkanları tahsil etmeye çalıştığında ne tür farklılıklar ortaya koyması gerekiyor. Bu konuya kafa yoran çağdaşlarımızı tanıtmakta yarar var diye düşünüyoruz. İsmail Reca Faruki, Seyyid Attas. Bilimin İslamileşmesi sorunu. Yoksa tabiatı sil baştan, yeniden mi okunmalıydı. Tarihimizde pozitif bilimleri nasıl okuduk? Ne ölçüde bizim için yararlı. 

Önsöz

Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesine Giriş

 

A-İlk Çağ Bilimi

01- Bilim nedir?

02- Doğu Dünyası’nda Bilim (Çin, Hind)

03- Mezopotamya (Mısır, Sümer, Fenike)

04- Antik Ege (Girit, İyonya, Yunanistan, Roma)

 

B-Medine Okulu

05- İslambilim (Dünya Bilim Mirasının Müslüman Okunuşu)

06- Müslümanda Bilimsel Paradigma

07- Arapça’dan Latince’ye Bilimsel Literatür

 

C-Kilise Ortaçağı ve Rönesans

08- Kilise Ortaçağı

09- Rönesans

 

Ç-Modern Bilim

10- Fizik Bilimler (17, 18, 19. yy.lar)

11- Kimyevi Bilimler (17, 18, 19. yy.lar)

12- Biyoloji (17, 18, 19. yy.lar)

 

D-Bilimsel Cennet’e Doğru

13- Endüstriyal Devrim

14- Genişleyen Evren

15- 20. yy. Panoraması

 

E-Bilginin Birliği

16- İlim’de Kökleşenler