52-NEML SURESİ  

 

Esma fi’n-Neml

 

 

  

  

  Meal/Okur Dipnotları

[Mekkî  Sureler]

 

[Medenî  Sureler]