Tebliğler:

Aachen Tebliği (Işık, Kimlik ve Çığlık)

Ruhrberg Hitabesi

Essen Eğitim Tebliği

 

Makaleler:

Bir Biçim ve Ahlak Olarak Meşveret  (Somut Tasarı)

Islah Projeleri İçin Klavuz (Bireysel ve Toplumsal)

 

Risalet Risalesi

HİKMET –İslambilime Giriş-