Risâlet Risâle’si

Tenwir İçin Qıraat Aksiyon’u

 

Kabil'in Toplum’u, Kabil'in Torunlar’ı, Tağut’un Evliyâsı’nı kutsadılar.  İblis'in Âdem'i Cennet’te aldatırken bir Yılan Kılığı’na büründüğü Efsane’si pek tutuldu.  İnsan için Ölümsüzlük Ağacı’nı gösteren İblis,  bu Hulul ettiği Hayvan’ın Beden’i içinde Sağlık Tanrıça’sı İlân edildi.  Allâh , Olympus Dağı’ndaki Zeus'a benzetildi. Promethus da Ateş’i çaldı Zeus'dan... Promethus'un Bedeni’nde kutsandı bu kez İblis.  İnsanlığın Yolgöstericisi, kendi içlerinden bir İlâh olarak tanındı,  Meşalesi Temsilcileri’nce söndürülmemeye çalışıldı.

 

 

 

Tenwir’in Kutlu Doğum’u

Kuşlar’ın Dili’ni Çözmek

 

(Bu Metin, bir Qur’ân Okuma Çevresi’nin 25.Yıl Toplantıları için hazırlanan Konuşma’nın Ön Taslağı’dır… )

‘Ölmeden önce ölünüz der’ Bilgeliğin Ses’i, belki Nebewî bir Ses.  Ölmek, gidilen yerden bakıldığında doğmaktır aslında.. Rahim’de ölmenin Dünyâ’da doğmak olduğu gibi.. Her Doğum bir Sancı’yla başlar, her Ölüm Feryâd-ü Figân’a boğar seven Yürekler’i.. ‘Âlim’in Ölüm’ü Âlem’in Ölümü’dür’. ‘Ölüm’den sonra nasıl Hayat bulacak tekrar Canlar?’ diye telaşlanır İbrâhimî Yürek.. Mutmain olsun için Rabb’i, Melekutu’nu gösterir ona… Külleri’nden yeniden dirilen Kuşlar Görümü’nü…

 

 

 

 

Ramazan Okumalar’ı

 (Muqâbele 2001-2012)

 

Rumî Topraklar’a Sasani Dili’yle Qureyşî Mühr’ü vuran Bilge’nin Hayat’ı özetleyen Ünlü 3 Evre’si vardır: ’Hamdım, Piştim, yandım.’Şehr-u Ramazan’ın 3.Peryodu’nda ‘Pişebilenler’ ‘Cehennem’den ‘Azadlığı’ Haqq edenler’dir. Bayram Arefe’si ‘Şeb-i Âruz’ ederek ‘Ölülerimiz için ‘Qabristanlar’a koşuyoruz. Âdeta Ölüm’ü ‘Derin bir Uyku’ olarak algılamak yerine bir ‘ Uyanış’ bilerek ‘Bayram’la Uyanma’ya hazırladık Sahurlu Günler boyunca ‘Uykusu çok Gözlerimiz’i.

 

 

 

            (2009-2012)

Tenwir Kamp’ı   I

Tenwir Kamp’ı   II

Tenwir Kamp’ı   III

Tenwir Kamp’ı   IV

Tenwir Kamp’ı   V

Tenwir Kamp’ı   VI

Tenwir Kamp’ı   VII

Tenwir Kamp’ı   VIII

Tenwir Kamp’ı    IX

Tenwir Kamp’ı    X

Tenwir Kamp’ı    XI

Tenwir Kamp’ı    XII

Tenwir Kamp’ı    XIII

 

 

 

          Bayram Hitabeler’i

Dâwud'un Dâr'ından

Dâru'l-Eşrâf'ta

 

       Tenwir Halkalar’ı

Tertil I

Tertil II

Tertil III

Tertil IV

Tertil V

Tertil VI

Tertil VII

Tertil VIII

Tertil IX

Tertil X

Tertil XI

Tertil XII

Tertil XIII

 

              Tebliğler

 

Aachen Tebliğ’i

Essen Eğitim Tebliğ’i

Ruhrberg Hitabesi

 

     Tenwir’e Ta’liq

Meşveret

Islâh Projeler’i 

Risâlet Risâle’si

 

    18 Yaş altı

 

Sabiyye

Rüşdiyye

Medine’nin Işıklar’ı

 

 

     40 Yaş üstü

     Tenvir Parti’si