TERTİL XIII

 

83-MÜLK SURESİ

 

84-HAQQA SURESİ

 

85-MEARİC SURESİ

 

86-NEBE SURESİ

87-NAZİAT SURESİ

88-İNFİTAR SURESİ

89-İNŞİQAQ SURESİ

90-RUM SURESİ

91-ANKEBUT SURESİ

92-MUTAFFİFİN SURESİ

  

Meal/Okur Dipnotları

[Mekkî   Sureler]

[Medenî   Sureler]