ISLAH PROJELERİ İÇİN KLAVUZ

Bireysel ve Toplumsal

 

            *Allah bizim Rabbimiz, Melikimiz ve İlahımızdır. O'ndan başka Rabb, İlah ve Hak Melik yoktur. Kerim Arş’ın Rabbi O'dur. Yerde ve Gökte  İlah O'dur. Bizi ve Bizden öncekileri yaratan O'dur. Yaratmak'ta hükmetmek de O'na mahsustur. O bizim velimizdir. Biz yalnız O'nu vekil tutarız.

            *Qur'an Allah'ın Muhammed a.a vahyettiği sözleridir. O Kitap bizim için hüdendir. Kime bir hüden gelir ve o da ona tabi olursa o üzülmeyecek, hüsrana uğrayanların olmayacaktır olmayacaktır. Hüsrana uğrayanlardan olmamak için Kur'an'a inanmak ve O'ndaki emri ve yasaklara riayet etmek gerekmektedir.

            *İnsan ve Cinlerden olan şeytan insanı Allah'a isyan etmeye çağırmaktadır. Bu şekilde yeryüzünde fesadı coğaltmak istiyorlar. Fesat, salih amelin karşıtıdır. yeryüzünde fesat çıkaranlar, ıslah iddiasında bulunabilmektedirler. Gerçek ıslah Kur'an'ın salah dediğini salah kabul etmek, Allah'ın bizi karanlıktan aydınlığa çıkaracağına inanmak ve O'nun buyruklarına bireysel ve toplumsal teslimiyeti gerçekleştirmekle mümkündür.

            *Her bir işi (Qur'an'ın tabiriyle Emr'i) yerine getirecek çalışma komitelerinin oluşturulması farzı kifayedir. Yetenekleri doğrultusunda ümmet,n sorunlarını bütünüyle bir parçasından üstlenmemek haramdır. Hüsran içinde olmak demektir.

            *Bireyler ve komiteler toplumsal emirleri yerine getirirken birbirlerinin başarılı olması için sebat göstermeyi (sabr), birbirlerine tavsiyeleşmek zorundadırlar.

            *Dinde fırkalaşmak haramdır. Fırkalaşmak, din içinde alt-dinler oluşturmaktır. Fırkalaşmak ancak çalışma komiteleri (iş üzerinde) caizdir, caizin ötesinde farzı kifayedir. Komitelerin birbirleri üzerinde bağyetmeleri hilafetin karşıtıdır, ümmeti vahidenin parçalanması, Allah'ın ipine ayrı ayrı sarılması demektir.

            *(Emanetleri) sorumlulukları, ehillerine (bilenlere, başarabileceklere) vermek farzdır. Başarılı olamayacağı makamı işgal haramdır, istifa etmek farzdır.

            *Allah katında en kerim olan, Allah'ın bireysel ve toplumsal emirlerine en çok riayet eden, hilafeti en iyi yerine getirendir. Bunu da en iyi bilen,  yarattıklarını en iyi bilen Allah'tır.

            *Okuduğunuz Ayetleri hayata sokmaya, hayatın sorunlarını yetenekleriniz ölçüsünde bireyler ya da guruplar  halinde üstlenmeye, birbirinizin çalışmalarında tavsiyeleşmeye, velayet sorumluluklarınızı yerine getirmeye buyrun.

                                 

               

K. Ersözlü

            Kasım 1992