TERTİL IX

 

61-SAFFAT SURESİ

62-LUQMAN SURESİ

63-SEBE SURESİ 

64-ZÜMER SURESİ

 

Meal/Okur Dipnotları

[Mekkî   Sureler]

[Medenî   Sureler]