TERTİL X

 

65-MÜ'MİN SURESİ

66-FUSSİLET SURESİ

67-ŞURA SURESİ

68-ZUHRUF SURESİ

69-DUHAN SURESİ

70-CASİYE SURESİ

 

Meal/Okur Dipnotları

[Mekkî   Sureler]

[Medenî   Sureler]