TERTİL XI

 

71-AHKAF SURESİ

72-ZARİAT SURESİ

73-GAŞİYE SURESİ

74-KEHF SURESİ

75-NAHL SURESİ

  

Meal/Okur Dipnotları

[Mekkî   Sureler]

[Medenî   Sureler]