TERTİL VII

 

54-İSRA SURESİ

55-YUNUS SURESİ

56-HUD SURESİ

 

Meal/Okur Dipnotları

[Mekkî   Sureler]

[Medenî   Sureler]