TERTİL VIII

 

57-YUSUF SURESİ

58-RA'D SURESİ

59-HİCR SURESİ

60-EN'AM SURESİ

Meal/Okur Dipnotları

[Mekkî   Sureler]

[Medenî   Sureler]