TERTİL V

         

48-TAHA SURESİ

49-WAQIA SURESİ

50-HADİD SURESİ

51-ŞUARA SURESİ

       

Meal/Okur Dipnotları

[Mekkî   Sureler]

[Medenî   Sureler]