TERTİL XII

 

76-NUH SURESİ

77-İBRAHİM SURESİ

78-ENBİYA SURESİ

79-HACC SURESİ

80-MÜ'MİNUN SURESİ

81-SECDE SURESİ

82-TUR SURESİ

 

Meal/Okur Dipnotları

[Mekkî   Sureler]

[Medenî   Sureler]