Kayseri: Civitas mı Medine mi?

Qıble (Rota ne yana düşer Usta:AB mi Müslüman Birliği mi?)

Kayseri Yerel Yönetim Seçmen’i olarak...

MDT/Aktuel Okuma:Kayseri

 

               2002-2009 Yılları’na yayılan Kayseri Tertil Okumalarımız boyunca her Seçim Dönem’i Okuma Arkadaşlarımız’dan bazısını Siyâsî Tercihimiz’e Tâlip gördük. Hasan Ersözlü, Ergün Sezer, Mustafa Akkaş, Fevzi Konaç, vd.leri AGD Dersanemiz’den  Arkadaşımız da bu Dönem Yarış’a katıldılar. Haşim Özçelik, Nuh Tosun , Mahmut Arıkan, Taner Cingöz, İbrahim Şahin, Sevgili Kardeşler, Ahmet Bayraktar, İbrahim Ersözlü,29 Mart Akşam’ı birlikte olacağız Kimiler’i ile Manewî Kayseri’nin İmarı’na (Umran) taşınacak Su olsun bu Yazı…

 

               Kayseri’nin 2009-2014 Yıllar’ı arasında alacağı Çehre için Gazeteler, Radyolar, Televizyonlar Aracılığı’yla Yığın’la Aday Karşımız’a çıkıp Reyimiz’e Tâlib olmakta… 8 Tertil Grubu’nda yüzlerce Arkadaşımız’la sürdürdüğümüz Okumalarımız da 5 Yıl sonra 2014’de 13 Sınıf’a ulaşarak kendi Çevrimi’ni tamamlamış olacak. Demekki bizlerin de bir 5 Yıllık Planımız var. Bir Kentli olarak, Şehr’e olan Borcumuz üzerinden Tenwir Adı’na paylaşmak isterim ki…

               Seçim Sürec’i bir Yewm-i Zînet’tir.. Söyleyecek Söz’ü olan’ın Fırsat Arama Çaba’sı.. En Güzeli ile değerlendirler umarım Yarışcılar. Okur olmanın Kentsel Dönüşüm’e olan bir Wicdan Borc’u olarak Seçim Sath-ı Maili’nden çıkınca da Bir Fikr-i Takip Etiği Gereği’nce STK Bünyeleri’nde izlenecek Cümleler bunlar… Dewr-i Fetret’i kapayan Parantez konana dek..

              

               & Medeniyet’in Kapılar’ı üzerine yaptığımız Dersler’in Yakın Ayağı’nı Kuşkusuz Kayseri oluşturuyor (Ders:30 Mart 2009). Kayseri Mail Grubu’nda 100 ü Aşkın ‘Kent Düşleri Başlığı altında Alıntılar yayınladım. Geçmiş ile ilgilenmek, bilenler bilirler ki, Bugün’le, Yarın’la ilgilenmek demektir.

               & Kentler Kutsal Gelenek’le kurabildikleri Bağ Ölçü’sünde Yerelliği aşıp Evrensel’e yükselirler. Sizi 4000-5000 Yıl Öncesine götüren Kaniş-Karum Harabeler’i ile Kutsal’ın Tarih’i, İbrâhim Nebi üzerinden Makro Harita’da birleşecektir. Harran’dan Âsur’a giden bir Elçi, Âsur’dan Şehrimiz’e gelen Tüccarlar..

               & Şehrimiz.. Kayseri Nâm’ını taşıması Mîlad’la Eş Zamanlı. Kutsal’ın Tarihi’nde Nasıralı İsa’nın Beytlehem’de Kayzer Augustus Zamanı’nda doğduğu yazar. Tanrı Elçisi’nin Ahmed aleyhisselam’ı muştuladığı Yıllar’da Pagan Augustus’un Kapadokya Ermenistanı’nda kurduğu Eyâlet’in Başkent’i olarak doğuyor Kayseri. Şehr’in Meydanı’na Taht kurmuş Kayseri Kale’si, sonraki Yıllar Roma’nın Mührü’dür Kayseri’de.. Tıpkı İsm’i gibi. Değiştirmek Aqlımız’a gelmemiş, Gocunmamışız, Kompleksimiz yok ki, niye gocunalım?

               Roma’nın Resmiyeti’ne Hristiyanlık Damgası’nı vurmadan önce İsewîlik’le taçlanmıştır Kayseri’li. Civarı’ndaki Mağara Kiliseler, Kostantiniyye’nin Hristiyanlığı’na direnen Kayseri İmânı’nın Şâhitler’i.. 610’lar Mekke’de Yükselen Ahmedî Ses , Rumlar’ın kazanacağını söylerken, bunun kendisine Malum olduğu Kayserili Ermişler var mıydı dersiniz? 620’lerde ‘Kutsal Qudüs’te Roma kazanacak’ diyordu Kitâb-ı Kerim. Bu Kazanç’ı Kayzer Heraklius, Ahmed aleyhisselâm’a İmân’la da perçinleyebilirdi. Kayseri ve Anadolu Halqı’nın Günâhı’nı üzerine yüklenmeyi üstlenmekten öte Tercihler’i kuşanabilirdi. Kayzer yapmadı bu İyiliği Halqı’na, Kayserili’ye.

               Ömer girdi Qudüs’e, Ashâb Ordular’ı yürüdü Kostantiniyye üzerine.. Kayseri Geçiş Noktası’dır. Sadece İpek Yol’u değiş, İstanbul Fetih Yolu’dır Kayseri.. Kent’in Hâfızası’nda boş yere yer almaz Battal Gazi. Kayseri, Türklük Öncesi İslam Tarihi’nin de İzleri’ni diriltmeli, Kent’e olan İslâm Mührü’nü daha Erken Târihler’e çekmeyi başarmalıdır. Bastırdığı Kitaplar’da bu Dönemler’den ‘Araplar’ın Şehrimiz’i İşgal’i’ olarak Söz eden, bunca Senedir bu Söz’ü nedeni’yle bir Özür dilemeyen Anlayış’ı ve Sorumluları’nı kınıyorum.

               & Daha nice Efsane’nin Sahiplenişi’ne imza atar Şehr’in Hafıza’sı. İstanbul’un Yûşâ Tepesi varsa, Hıdır da İlyas da Kayserili olabilecektir. Şâir ‘Güneş’i ve Ay’ı bile Ezel’den beri İstanbul’lu yapmamış mıydı?’  Çil Çil ardına Maqam serpip gezen Ulular…  Bir Hıdırellez Baharı’nı bekliyoruz Kayseri’de.

               & Işıl Işıl bir Kent’te dolaşıyor olmak, Geceler’i bir Çukur’a düşmeyeceğinden Emin olarak Yolu’nu görebiliyor olmak elbette Maqbul bir Şey.. Bu bir Belediye Hizmeti’nin Asgarî  Şartlar’ı.. Ama bir Misyon Sahibi olan Gelenek’ten gelen İnsanlar daha Fazlası’nı isterler.. Işıma’nın Ampul’le olan Yönü’nden çok, Nur ile olan Bağlantı’sı sorulduğunda Kayseri nerelerde?  Belediye Kültür Hizmetleri’nde Tenwir için nelere İmza attı, atabildi bunca Sene’dir? Münewwer Medine’ye Lâyık bir Kent mi var Kafamız da, Avrupa Birliği’nin Varoş’u olacak bir Kent mi? İçinden çıkılan Gelenek ‘Önce Ahlaq ve Manewiyât’ diyordu sanırım.

               & Dağlar’ı yarattı Allah, Yeryüzü’nün sarsılmaz Dengesi’ni onları dikerek Dizayn etti, Madden ve Mânen… Erciyes’e bakınca bu Volkanik Patlama’yı hisseder, Kün İrâdesi’deki Bing Bang’ı Temâşa ederiz. Erciyes, Kayserili’nin Qıblesi’dir. Bu Anlamı’yla Tin’in Zeytun’un, Tur-i Sîna’nın Kardeşi’dir. Güney’i işâretler, Zirveleri’nin Ötesi’nde Cebel-i Rahme’nin Varlığı’nı bilir, Camilerimiz’in Yüzü’nü ona Dönük İnşâ ederiz.. Erciyes Medeniyetimiz’in Kubbesi’dir, Osmanlı’nın Cami Silüeti’dir, Sinan’ın Anası-Babası’dır Erciyes.

               Alpler’le Turizm’de yarışacak Dewasa Projeler birilerini heyecanlandırıyor olabilir, Buz Pistlerin’de kay kay oynayacak, fingirdeşecek Kızlarımız’a Hülyalar Waat ediyor olabilir, ben Güney Amerika’nın Dev Jesus Heykelleri’ye Maruf Dağlar’ı ile yarışacak Dev Cebel-i Rahme Anıtı’nı, üzerine Weda Hutbe’si kazınmış bir Kayseri Qıble Anıtı’nı düşlerim. Kurtlar, Kent’e inmeden, Kuşlar Kent’e buradan süzülsün beklerim. Âli Dağlar’ı Ala Dağlar’ı çağrıştırır Ali Dağ’ı bana, Kayserili Dâwud olup Kuşlar’la Rabbi’ni zikredeceği Mekanlar düşlerim Dağlar’ın Zirvesi’nde.. Varoluş Kuşağı’nın Davos’u olmaya Namzet Buluşmalar’a Evsahipliği yapacak…  Erciyes hem Ezel’dir hem Ebed, Kayseri için. ‘Dağlar’ın Yürütüldüğü’ Ayetler’i hatırlatır, bir Qıyâmet Haberci’si Nasihatcisi’dir de.

               & Ali Dağı.. Madem ağaçlandırmaya başladık, Gövdesi’nde oluşturulacak Düzlükler’de bir Botanik Bahçe’si (Hayvânât’a Uyumlu Kafiye ile Nebâtât Bahçe’si) niye oluşturulmasın? Teknik İmkanlar için İlhâm almada Berlin vb. Metrepoller’e düşünce Yolunuz, bir İnceleme yaparsınız. Kültürel Yanı içinse Bu İş’in Medeniyet Uzmanları’ndan yararlanmalı, Dünya’ya Bahçecilik Sanatı’nı öğreten, Cennet’in Rawzaları’ Önüne İdeal olarak koymuş Halefler Hali’ne gelmek başarılmalı.. İsmi’ndeki Hafiflik’le Ma’lul ‘Hobi Bahçeler’i’ içinde Geçerli bu Temenniler.

               & Dağlar’dan Kuşlar Düzlüğü inince… Sultan Sazlığı Kuşlar’ın öldüğü değil, Enwâ-i Çeşit Kuşlar’ın Hayat bulduğu Sembolizm’in canlanacağı Durağımız’dır. Sultan Sazlığı kuruyorsa, Kent kuruyor demektir, Kuşlar Ölüyorsa, Mantıqu’t-Tayr ölüyor, İnsanlar ölüyor demektir.

               & Nehirler Erciyes’den Şehr’e doğru süzülür, yani Güney’den… Zemzem’in Ülkesi’den gelen Kewser gibi Şehr’i Susuzluk’tan korur, Emniyet bahşeder.. Kapuzbaşı’nda Şelâle olup gürler, Taşlar’dan Pınarlar fışkırtan Rabb’i hatırlatır Şehirli’ye.. Çevre Düzenlemesi bu Bilinç’le İnşâ edilmelidir.Kuş-Bakış’ı (Makro Bakış) Tewhid’i nakşetmeli Gözler’e.. Minareler’i taşmamalı Burçlar…

               & Şehir Kuzey’de Yamula Su’yu ile nihâyetleniyor.. Yamula’dan bir Yol verip Şehr’in Göbeği’nden Kızılırmağı akıtmak Hoş bir Proje.. Kızılırmak, Yeşilırmak İkiz’i ile Anadolu Cenneti’nden akan Enhâr..  Cennetimiz’i Tesbih’i unutmayarak Cennet-i Nâim’e bağlamak bizim Elimiz’de.. Avrupa’nın Irmaklar’ı Ehlişetirme Çabası’nın Ötesine geçip Eşyâ’ya Teshir Yetimiz’i açabileceğimiz Projeler olmalı bunlar. Yamula, yani Yemliha… Hazır Başkan, Aslı’nın, Hemşehri bir Ermeni Kız’ı olduğunu hatırlamış, Heykeli’ni dikecek.. Avrupalı’nın Romeo-Jüliet Efsânesi’ne Nazire yapmak ister. Hiç Yemliha Adı’nın nereden gelmiş olabileceğini Merak etti mi? Uyuyan 7 Uyurlar Hikâyesi’ni Sâhil Yol’u için hatırlarlar belki. Vangölü’nün Canavar’ı değil, Yemliha’nın Kıtmiri’nden bahsediyorum.

               & Kayseri sadece İqtisadî Girişimciliği ile değil, Tarihi’nde Maqarr-ı Ulema olarak da Meşhur’dur. Yüzlerce İlim Adam’ı bu Topraklar’da Sürgün vermiştir. Osmanlı İlim Geleneği’nin Mimar’ı olan Dâwud el-Kayseri’yi 1997 hatırlamışken, sonra unutulmaya Terk etmişlik neyin nesi? 2.Dewlet Üniversite’si açılırken Populer Siyâsetciler’in Adı’nı oraya vermeyi düşünenler, Dâwud-i Kayseri’yi niçin hatırlamazlar? 1.Üniversitesi’nin üzerinde bulunduğu Yol, Talas Yolu olmaktan çok Dâwud-i Kayseri Adı’nı taşımaya daha lâyık değil midir? Nerede Dâwud-i Kayseri Adı’na bir Maqam (Müze, Anıt (Heykel değil haşa))?

               & 1.Devlet Üniversite’si 1978 Tarihi’nde kurulmuş.. Sanırsınız 4. 5.Dünya’nın Yeni Yetme bir Dewleti’nin Şehri’siniz. Bu Utanç verici Hâfıza Körlüğü giderilmeli. Tıp Fakultesi’ne Adı’nı verdiğiniz Gevher Nesibe, Üniversite’nin Adı’na eklenmeli (Erciyes-Gevher Nesibe Üniversitesi) ,Kuruluş Tarih’i 1200’lere çekilmelidir. Bir Süre Eğitim’in kesilmiş olması, Yeni Dönem’le başlayan bir Tarih’i Milâd bilmenin Mâzeret’i olmaz, bu bir Redd-i Miras, İhânet’tir. Kayseri Hafıza’sını hatırlamalı, Üni Sayıları’nı artırmadan önce varolanların Medeniyet Kökleri’ni Tahkim etmeli, Fen İşler’i (!) İstinad Duvarı’nı örmelidir.

               & Şehr Hayırseverleri’ni bir araya topluyor Yıl’da bir, Minnet Nişanlar’ı sunuyorlar Dewletlular onlara.. Hoş, Nişanlar’ı Bol olsun… Nişan’a Nişan’la Karşılık verecek, Şehr’in Kültür Emekçileri’ni onurlandıracak, Yılın,falan filan Ödülleri’ni dağıtacak Etkinlikler eklemlenmeli buna.

               & Kayseri, Anadolu Müslüman Kadın İmajı’na Önderlik etmiş bir Kent.. Bacıyân-ı Rum’dan değil Kayserili’nin, Dindar Müslüman Kuruluşlar’ın kaçının Haber’i var? ‘Karagöz’ü kim öldürdü?’ Filmi’nde Yanlış Presente edilen bu Hareket’i Lâyık-ı Wechi ile tanıtacak ve Aktualize edecek Çabalar için Belediye’nin Kültür İşleri’ni düşünüp taşınıyor görmek isterim. (Sancak) Metropol’e dönüşen Liwa’nın Hanımları’na Modern Kent Toplumsallığı’nın Gerekleri’ni yapmaya Çalışanlar (Parklar’da Koşu Pistleri’nde Kadınlar’ı görüyor olmaktan Gözler’i yaşaran Büyüklerimiz var –Çetin Altan’ın Kulağı çınlasın- ) Dergahlar’ın Kapalı olduğu bir Wasat’ta Metropel Mü’mineler’i için Bir Bacıyan Camii Projesi’ne ne derler?

               & Adaylar Prestij Projeler peşindeler. İqtidar’a Yakın Dewletluler’in Aqlı’na Disneylandlar açmak gelir de, Fuat Sezgin’in Frankfurt’ta açtığı İslâm Teknoloji Müzesi’nin bir 2.sini Kentimiz’e taşımayı aqledemezler.. Kale İçi için onca Şey düşünülürken Fuat Sezgin niçin gelmez Aql’a? (http://www.youtube.com/watch?v=jwkd58ww42Q )

               & Anadolu Hârikalar Diyar’ı İsmi bir Orjinallik Arayışı’nın Ürün’ü görünüyor. Disneyland, Fantasialand’a bakılırsa… İstanbul ‘Tatilya’ Adı’nı bulmuştu, Atâlet Çağrışımlı bir Kelime bu… Anatolia, Rum Diyar’ı’nın Doğu Yakası demek.. Bir yanı ile Mahsur’lu gibi görünse de, Diyâr-ı Rum’a Wâris olan bir Medeniyet, ‘Batı Yakası’nıda unutmadık’ Mesajı’nı verecektir bu İsm’i yaşatmakla.. ‘Hârikalar Diyâr’ı ise ‘Alis’i düşünerek çalınmış bir Batı Masalı’ndan, Aparma. İsmi’nden edindiğim İntiba, İnşâ haqqında da korkutuyor beni. Batı Hayal Dünyası’nın Masal Kahramanlar’ı, Çocuk Dizi Kahramanları’nı yaşatacak İmajlar’la Yapım’ın süslenmesinden korkarım. Hoca Nasreddin, Gölge Tiyatrosu’nun Damgası’nı vuracağı Semboller’le Örülmeli ‘Hârikalar Diyâr’ı.. Tabi İsim de değiştirilerek… Hârikalar Hayat’ın Gerçeği’nde vardır, Coğrafya’da, Tarih’te ve Yaşayan Kent’te.. ‘Tatilya’ Kaçamağı, Ad’ı üstünde kaçamaktır, Kitâb-ı Kerim’in Dili’yle ‘Oyun-Eğlence Dünya’sı… Gölgeler Dünyası’nın Gölgeler Dünya’sı.. Oyun Sahnesi’nden bile Haqiqat’e giden bir Yol bulabilen Medeniyet Mizâhımız’a Selâm duruyorum.

               &  Şehr’in Tarih’i ile Buluşma’sı.. ba’de harâbe’l-Kayseri.. Öyle 1-2 Ev Restore ederek Kayseri Sivil Tarihi’ne Hizmet’ten bahsetme Ucuzluğu Ayıp kaçıyor. Büyük bir Sivil Resim Tarama’sı yaparak, Şehirli’nin Eli’ndeki Eski Kayseri Resimler’i toplanmalı, Gerçek Küçülme Kriterleri’ne göre Geniş bir Saha’da Minia-Kayseri İnşâ edilmeli’dir. (2 Qıble’si, 3 Mescid’i tam ortasında yer alan…) Gevher Nesibe Medrese’si içinde düşünülen Selçuklu Müzesi’nin Âhir’i olabilecek Geç Osmanlı-Genç Cumhuriyet Kayseri’si. Böylesi bir Alan, Etrafı’nda belki Tarihî ve Belgesel Nitelikli Film Çekimleri’ni özendirecek, onlara Alt Yapı Desdeği verebilecek bir Film Plato’su.. Böylece belki ‘Hacı’ gibi Kalvinist Kayserili İmajı’na Hizmet edecek bir Dizi’ye verdiği Desdeğin Özrü’nü gerçekleştirecektir. Şehr’in Uydu’ya kavuşan Televizyonları’na böylesi Nitelikli Diziler’e Para ayıracak Kafalar gerek.. Eski Kayseri’nin 4 Yön’deki Sınırlar’ı ise İşâret Lewhalar’ı ile belirlenmeli Eski-Kayseri (alt Stadt, old City) Îlan edilmedilir ..

               & Şehr’e Mal olmuş Değerler’e Şehr’in Wicdan Borc’u vardır. Bir Belediye Tiyatrosu’nu Hasan Nail Canat Ad’ı ile görüyor oluruz umarım. İsimlendirilmede Necip Fazıl Adı’nı, yıktığınız Kent’in üzerine açtığınız bir Cadde’ye vermek gibi Garâbetler de bir daha yaşanmamalı. Reis-i Cumhurları’nın Söğüt’ü olan; Kültür Bakanlığı’nın Tüm Tiyatro Eserleri’ni yayınlamış olduğu Necip Fazıl’ın 15 Yıl’dır bir tek Piyesi’ni sahneledi mi Şehir Tiyatro’su? Rahmetli’nin pek beğendiği Kayserili nerede?

               & Evet Cadde isimlendirmeleri Önemli’dir. Yıkılanı geri getiremiyoruz, bâri yerinde İsimlendirme ile Kent Hâfızası’nda Dewamlılığı koruyunuz. Hacı Kılıç Arkası’ndaki Büyük Park, Eski Kayseri Qatliamı’nın Acısı’nı yaşatıyor içinden geçene.. Mahalle Adlar’ı, Sokak İsimler’i burada açılmış Patikalar’a verilebilir pekala.. Park içindeki Kitapçı’nın Patika üzerine yerleştirdiği Tabelalar’ın vereceği bir İlham olmalı Park Sorumluları’na..

               & Kayseri’ye Mâl olmuş Değer İsimler Tarihsel Sırası’yla Şehr’in Ortası’ndan geçecek Tren Vagonları’nda yaşatılabilir. Avrupa Kentleri’nden bunu biliyor olmalılar. Sivas Caddesi’nden, Nehir yerine Tren geçti, Türk Tarihi onun Sırtı’na vurulmalı (Sakarya Şiiri’ne atfen).

               & Kayseri’yi Kalvinizm’le anılır Kent Hâline getireceksiniz, Ahi Evren’i ise Âhilik Haftası’nda savuşturacaksınız, Revâ mı bu? Nitelikli bir Belediye’den bir Evrensel Âhi Evren Sahipleniş’i bekliyoruz. Çağdaş Loca’yı O’nun Adı’ndan oluşturan Projeler’e İmza atabilmeli Kayseri. Öyle Kıytırık bir Cadde’ye Âhi Evren Ad’ı vererek değil. Dev bir Külliye ve yaşatılan bir Gelenek’le Evren dönmeli aramıza Âhiler..

               & Mewlâna-Seyyid Burhâneddin Köprü’sü kuracak Kültürel Çalışmalar’ın neresinde Belediye?.. Korkarım Tarihî Mezarlığı da bu Gidiş’le bir Alış Veriş Merkez’i olarak Pazarlar, bir Wehhabimsi Qatliam’a da İmza atarlar. Seyyid Burhaneddin Haq ettiği bir sahiplenmeye Mazhar olabilmeli.

               & Dev Spor Sahaları’na İmza atıyorsunuz. Ya Dev Kütüphane? Kütüphanecilik’te de Ankara, İstanbul’u kıskandıracak Projeler istiyoruz. Kütüphâne ve Qıraat-hâne Kültür’ü yeşertilmeli, Râşid Efendi üzerinden Mâzi’ye, Dijital Kitaplar üzerinden Âti’ye uzanılmalıdır. Kayseri Yazmalar’ı ve Matbu Osmanlıca Eserleri’ne Sanal’da ulaşabileceğimiz Projeler’e Destek vermeli Kültür İşler’i. Şehr’e Çil Çil Okuma Salonlar’ı (Alaq, Qalem ilh Qıraat Salonlar’ı) serpilmeli.

               & Kocasinan diye bir Merkez İlçe’si var Kent’in. Yetmez gibi Mimar Sinan Mahallesi de. Kent Müzesi’nde Sinan’ın Eserler’i Minyatür de oldu. Ama hâla Sinan Kayseri Mimarisi’nde Belirleyici Çizgiler’i oluşturmuyor. Yeni bir Kent kuruyorsunuz ama Selçuklu-Osmanlı Dewamlılığı’nı, Koca Sinan’ı göremiyorsunuz buralarda. Ağırnas Mimârlık Müzesi’yle taçlandırılmalı. Beton Kayseri’den Taaccub ediyoruz. Hele Hiltonlaşan Markalar’da bir Meydan Dizaynı’nı hiçç. Ağa Han Kadar Mimarlığa Ödül verecek Eğniyâmız çıkmalı Sinan’ın Kenti’nden.. Medâr-ı İftihar Mimâri Eserler’le dolup taşmalı Kent..

               & Sadaqa Kültür’ü… Tüm Türkiye Sathı’nda yürütülen bu Eleştiri Kampanyası’nın hiç mi Haqlı Taraf’ı yok?  Bu ‘Sadaqa Taşı’ı gibi bir İncelik’in Mûcid’i olan Selefler’in Halefler’i olmak isteyenlere yakışmıyor. ‘Bir Eli’nin verdiğini öteki’nin görmeyeceği…. Şehr-i Emîn olmak, İnsanları’nın İzzeti’ni Rencide etmeyecek bir Emniyet’i Telkin etmekle Mümkün’dür. Şehr’de Mukim Kentliler’in birer Hesap Numarası’na kavuşturulduğu bir Sandık oluşturulmalı, Yardımlar bu Hesap’a taşınmalıdır.

               & Restore edilen Tarihî Yapılar’da gözetilecek kimi Estetik ve Wefa İncelikleri’ne Özen gösterilmeli. Binalar’ın Sırtı’na yapıştırılan Tabelalar, Mahalle Bakkal’ı Tabela’sı Hüwiyeti’nden kurtarılmalı, Yapı’nın Doğa’sı ile Barışık, Renk Uyumluluğu içinde, Osmanlıca Aslı ve Kaligrafik Latin Transkripsiyon’u ile nakşedilmelidir. Önemli Yapılar Bina’ya İmplante edilen Dokunmatik Ekran’lar üzerinden Ziyâretçisi’ne yerinde Bilgi taşıyabilmelidir.

               & Borçsuz Belediye olarak Caka satmak Güzel.. Söz bağlar İnsan’ı.. Borçlu Belediye bile olunsa Bütçe’den yapılacak bir Kısıntı arandığında ilk Aql’e gelenler Kültür İşler’i olmamalı.. Kültür, Diş’e gelir bir Kemmiyet’le Yekun tutmalı Bütçe’de. ‘İnsan sadece Ekmek’le yaşamaz’ denir Bilgelik Sözleri’nde.. Kaldı ki hani Borçsuz Belediyesiniz.. Kültür üzerine yayıncılığınız Yetersiz. Belediye bir Kültür TV Kanalı’na tekrar kavuşturulmalı.. Kent’in Dün’ü, Bugün’ü üzerine Eşsiz bir Arşiv’i depolayacak , Kentli ile özdeşleşecek bir Nitelik Sıçraması’na İmza atmalıdır. Ulusal Yönetim’in Şeş’le yaptığı Açılım’ı, Yerel’de sürdürmeli, Şehirli’nin Önemli Ağızlar’ı, Dilleri’ne Tahsis edilen Yayınlar yapılabilmelidir. ‘Kreuzberg’e Hoşgeldiniz’ Yazısı’nı 40 Yıl’dır Kenti’nde yaşayan bir Göçmen Kuşağı için yazabilen Belediyeler’in bu Yönleri’nden İbret’le yararlanmak gerekmez mi? Diller Allâh’ın Âyetler’i… ‘Âyetler sönmesin!

               & E-Dewlet, E-Belediyeler üzerine İnşâ edilecektir. Sanal Kayseri, Sanal Kayserili’nin neresindeyiz? Bu Şehr, Kafkaslar’dan Göç aldı, Balkanlar’dan Göç aldı, Rus ve Çin Türkistanı’ndan Göç aldı. Afgan İstila’sı Yılları’nda Özbekler’i Qabul ettik. Afşarımız var, İran’dan gelen Mülteci Farsilerimiz ve Azerilerimiz. Sanal Ekran’da tüm bunların Şehir’deki Dağılım’ı, Sürekli Aktualize edilen Taplolar’da görmek Mutluluk verecek bana. Binlerce yıl’dır Beraber yaşadığımız Kürtlerimiz. Tabi Müslümanlaşarak Türklük, Kayserilik içinde erimiş Rumluk, Ermenilik de Genetik Kodlarımız’ın bir Parça’sı.. Bunlar Büyük Zenginliklerimiz.. ‘Dövüşelim’ diye değil, ‘bilişelim, sevişelim’ diye Allâh’ın yarattığı Âyetler’i.. Öyle bir Söz’ü olmalı ki Kayseri’nin Yağ ile Bal ide Siyasa’yı.. Şeytan’ın Ağu’lu Aş’ını Yağ ile Bal ide.. Mercis’den yararlanarak, onun 1800ler’in öncesine uzanamayan Ayağı’nı Tapu Kadastro Sicilleri’ni, Adlî Qadılık Belgeleri’ni çevirterek tamamlamalı, Şehirli Sanal Ortam’da hazırlanacak Şecereler ile Aqrabalık Bilinci’ni quwwetlendirebilmeli. Sıla-i Rahim’den doğar, Cemiyet’in Doğum Sancı’sı.. Kayseri’de İmparatorluk Hinterlandı’nı görmek, Kayseri’de Türkiye Mozayiği’ni, Bileşimi’ni görmek..

               &  Stadyum,Olympik Stadyum nedir? Uygarlık ve Medeniyet’in neresinden fışkırır, neresini sular, var mı bir Perspektifiniz. Yeşil Sahalar’da Mest olup, içinde gömülüp Sonsuzluğa doğru akmak gibi Hayaller süslemiyorlarsa Gönlünüz’ü.. Mescidi’nde Habeşiler’in Oyunlar oynadığı Peygamber.. Eşi’yle Koşu yapan, bazen yenen bazen yenilen Peygamber, Mescidi’nde Torunlar’ı Güreş tutan Peygamber… Ümmeti’nin Hamza Adına Güreşler tuttuğu Peygamber, Sevdalıları’nın Meydanları’na At, Ok Adları verdiği Peygamber.. ‘Quwwet atmaktır’ diyen Peygamber.. Medeniyet’in Medinesi’nde İdman Sahaları’nın İlham Periler’i bunlardır. Uygarlığın Sportif Aygırlıkları Anadan Uryan Grek Atleri’yle başlar.. Rönesans onları Taş’a remzeder, 20.Yüzyıl Olimpiyatlar’ı fişekler.. Kent’in Bünyesi’ne Uygarlık Taşeronluğu’nu yapanlar’ın dengelemek için bile Tesettürlü Müsbakalar Talebi’ne Evet diyebileceğini İhtimal veremiyorum. Avrupalı Kayseri’ye, Olimpik İmajları’na Halel getirmeyeceklerdir.

               & Orda yada Şehr’in Daha başka Müsait Alanları’nda Dev bayram Namazgahlar Hayal etseniz, çok mu şey hayal etmiş olursunuz?

               &   Hakimlik ve Hekimlik arasındaki Birlikteliği kurduracak bir Sağlık Merkezi hedeflenirse, Hastanaler için yapılan Yatırımlar daha Köklü bir Temel’e oturacaktır.

               & Avrupalı’nın Uygarlaşan Kent Nişan’ına Gözü’nü dikenler’e Meriç Usta’nın dediği gibi ‘Sen bir Az Gelişmissin’ Nişan’ı takılacaktır. O halde Kulak verelim bu Söz’e, Kelâm-ı Qadim’in Sözü’ne .. ‘Fe eyne tezhebun Yara’sı olmayanın gocunmasına Mahal yok, Üzüm yemek Niyetimiz, Kimse’yi dövmek değil. Emeği geçen Herkes’e Teşekkürler.   Kemal Ersözlü /Mart Başı.

  

 

               Bir belediye emeklisi olarak yazınızı okudum. Tesbitleriniz çok önemli ..Şükürlerler olsun ki bu yazıyı/çalışmayı belediye bünyesinde halen çalışmakta olan insanlardan bazıları anlayabilecek düzeydedir. Endişem odurki;  bu yazının yağ tabakasından kırılmaya uğramadan geçip sahibine ulaşması zor görünüyor.Herşeye rağmen ulaşırsa ne olur? İnşaallah hayırlara vesile olur.  Lütfi56@hotmail.com

 

 

            Yusuf Kaplan Bey'in yazısı için kalemine sağlık diyorum Bu yazının bu mail grubunda anılması vesilesiyle ben de Turgut Cansever vesilesiyle Kayseri’de geçen bi diyalog anısını yadetmek isterim. Şükrü Karatepe Kayseri’ye belediye başkanı olduğu zaman, her kim aklına girdi de düşündü/rdü/yse Turgut Cansever'i Kayseri’ye çağırtır. Fakat her ne konuşuldu ise Turgut Bey'in projeleri ve düşünceleri makes bulmaz. Yıllar sonra Şükrü Karatepe ile Akabe kitabevi’nde karşılaştığımızda, Karatepe, başkan değildi artık. Ve Şehircilikle ilgili bir kitap yayınlamıştı. Belediye tarafından basılan bu kitap, daha sonra da iz yayıncılıktan basılmıştı. İşte bu aşamadaki karşılaşmamızda şehircilik ve ilgili eseriyle konuşurken ayaküstü, Turgut Bey'in ne diye çağrıldığını ve ne diye hiç bir projesinin onaylanmadığını sordum. Şükrü Karatepe ise, bu konuşmamızda Turgut Bey'in örnek bir mahalle için Serçeönü' istediğini belirtti. Bu istek, Karatepe için fazla hayalciymiş. Asla uygulanamazmış. Meydanda Almer’i yaptıran başkan Karatepe gerçekçi, ama Üstad’ın kendisinin bir Selçuklu şehri olan Kayseri’nin Serçeönü isteği hayalciydi. Düşünebiliyor musunuz? Üstad’ı çağırıyorlar ama fazla hayalci diye geri gönderiyorlar. Üstelik şehircilikle ilgili eser de basıyorlar. Böyle diyeceğini bildiğim için hemen kendisine, böylesi bir eseri kendisine yazdıran saiki sordum. Madem onlar hayalci kendisi ise gerçekçi ise. Kitapta yazılanlar ne kadar gerçekçiydi peki. Yazarken Üstad’a yakın, yaparken ondan uzak. Tabi kem küm ederek konuyu kapattı.Şimdi Karatepe yok. Yerinde Haseki var. Kayseri’ye bakıyorum. 1200 yıldan fazladır ayakta duran Selçuklu eserlerini bağrında barındıran Kayseri’nin kimliği yok. Bir sürü çarpık imarlaşma arasında biblo gibi sırıtan Selçuklu eserlerinin anlamı kayboluyor. Tam bir postmodern durum. İçi boş. Kimliksiz kişiliksiz. Tıpkı yaptıranlar gibi. Hayalciler bu dünyadan birer birer gidiyor. Geriye gerçekçiler kalıyor. Kendilerine benzettikleri bu dünyada yaşamaya devam ediyorlar. Ama şehircilikle ilgili söz konuşulacaksa bir yerde ya da yazı yazılacaksa gariptir yine onlar en önde. Şimdiki başkan da Tarihi Kentler Birliği başkanı aynı zamanda. Ama tarihten iz yok. O tarihin çocuğu değil sanki. Sanki türedi. Çelişkiler yumağı devam ediyor. Çift kişilikli haller. Kişilik bölünmeleri. Turgut hocam, iyi ki de hayalciydin. İyiki de bunlara benzemedin. Bunlara uymadın. Sözünle kaldın. Duruşunla. Ben inanıyorum ki sen yaşarken senin kemiklerini sızlatanlar, senin vefatından sonra gör bak senin adına kongreler sempozyumlar yapacaklar. Seni anacaklar üstadımız diye. Utanmadan adına plaket bile vereceklerdir. Daha da ileri gidip adını bir yere vermezlerse namerdim. Yine kemiklerini sızlatmaya devam edecekler pervasızca. bunu da yapacaklar gör bak.  İsmail Doğu

 

 

Civitas mı, Medine mi? Rol Model Neresi?

 

http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=15875&y=YusufKaplan  Gelişen Kayseri İmajı'na yönelik görülmeyen yönlere dikkat çeken bir yazıydı Yusuf'unki.. Bir kaç hafta önce yerel haber ağında paylaştığım bir yazıyı bu vesile ile gruba geçiyorum. K.E.  )

 

 

2739

Kent Düsleri

Oct 19, 2008 3:45 pm

 

2652

Kent Düsleri 1??

Aug 7, 2008 1:53 pm

 

2648

Kent Düsleri 1??/Mirac 2008

Jul 30, 2008 5:04 pm

 

2623

Kent düsleri

Jun 3, 2008 10:46 pm

 

2501

18.Erciyes Kurultayı ,Mirac,Cuma

Aug 10, 2007 5:19 pm

 

2498

Sinan bir üst baslik mi?

Aug 2, 2007 10:32 am

 

2497

Kent Düsleri 99

Jul 30, 2007 11:31 am

 

2496

Kent Düsleri 98

Jul 29, 2007 4:55 pm

 

2491

Kent Düsleri 97

Jul 19, 2007 10:49 pm

 

2481

Kent Düsleri-95

Jul 4, 2007 10:44 pm

 

2480

Kent Düsleri-94

Jul 4, 2007  2:20 pm

 

2479

Kent Düsleri-93

Jul 3, 2007  11:02 pm

 

2473

Kent Düsleri-92

Jun 27, 2007  9:11 am

 

2450

Kent Düsleri-89

Apr 19, 2007  11:28 am

 

2439

Mülakat;.Özel:Türkiye'yi Türkler yönetmiyor

Mar 29, 2007  2:07 pm

 

2430

Kent Düsleri-87

Mar 25, 2007  10:31 am

 

2429

Re: [qayseriokulu] Kent Düsleri-85

Mar 24, 2007  1:35 pm

 

2427

Re: Kent Düsleri-85

Mar 23, 2007  5:48 am

 

2425

Kent Düsleri-85

Mar 22, 2007  4:18 pm

 

2423

Kent Düsleri-84

Mar 22, 2007  6:12 am

 

2422

Kent Düsleri-83

Mar 21, 2007  3:47 pm

 

2419

Kent Düsleri-82

Mar 20, 2007  8:41 am

 

2415

Kent Düsleri-81

Mar 18, 2007  3:11 pm

 

2414

kent düsleri-80 ve iki hemşehri

Mar 16, 2007  2:53 pm

 

2412

Kamusallık,görsellik,'tv'dedikleri

Mar 8, 2007  10:43 am

 

2411

kent düsleri-79

Mar 7, 2007  9:45 am

 

2409

kent düsleri-78

Mar 5, 2007  10:59 pm

 

2408

kent düsleri-77

Mar 4, 2007  8:07 pm

 

2404

kent düsleri-76

Feb 24, 2007  10:00 pm

 

2402

kent düsleri-75

Feb 22, 2007  11:41 am

 

2401

kent düsleri-74

Feb 21, 2007 9:59 pm

 

2399

kent düsleri-73

Feb 17, 2007 11:03 am

 

2396

kent düsleri-72

Feb 12, 2007 11:29 am

 

2395

kent düsleri-71

Feb 10, 2007 12:48 pm

 

2393

Kent Düsleri-70

Feb 9, 2007 2:39 pm

 

2383

Kent Düsleri-70

Jan 4, 2007 10:47 am

 

2380

Qurbet Firsati -2

Dec 30, 2006 9:29 pm

 

2376

Qurbet Firsati

Dec 27, 2006 9:39 am

 

2375

Kent Düsleri-69

Dec 24, 2006 3:27 pm

 

2274

Cansever'in Sinan'i-2

Jun 14, 2006 6:59 am

 

2270

Re: Kent Düşleri-63
erdal_38@yahoo.com

Jun 8, 2006 11:38 am

 

2269

Kent Düşleri-63

Jun 8, 2006 11:07 am

 

2216

Kent Düsleri-63

Apr 19, 2006 3:06 pm

 

2207

Kent Düsleri-62

Apr 12, 2006 5:04 pm

 

2032

Kent Düsleri-61

Oct 6, 2005 2:47 pm

 

2025

Kent Düsleri 60

Sep 30, 2005 10:46 am

 

2016

Kent Düsleri-58

Sep 23, 2005 10:48 am

 

2008

Kent Düsleri-57

Sep 13, 2005 11:52 am

 

1988

Kent Düsleri-56

Aug 23, 2005 2:45 pm

 

1964

Kent Düsleri-55

Jul 28, 2005 11:56 am

 

1953

Sinan olsun

Jul 21, 2005 12:06 pm

 

1939

Kent Düsleri

Jul 11, 2005 11:15 am

 

1926

Kent Düsleri-53

Jun 22, 2005 11:20 am

 

1923

Kent Düsleri-52

Jun 18, 2005 12:52 pm

 

1920

İnt: Kent Düsleri-51
m_miyasoglu@mynet.com

Jun 13, 2005 11:53 am

 

1919

Kent Düsleri-51

Jun 13, 2005 11:18 am

 

1917

Kent Düsleri-50

Jun 10, 2005 10:49 am

 

1915

Kent Düşleri-29

Jun 8, 2005 9:39 am

 

1894

Buket

May 20, 2005 10:20 am

 

1889

Kent Düsleri-47

May 16, 2005 10:25 am

 

1773

Kent Düsleri-46

Feb 13, 2005 11:16 am

 

1662

kent düsleri-42

Nov 7, 2004 10:26 pm

 

1656

kent düsleri-41

Oct 28, 2004 4:43 pm

 

1647

kent düsleri-40

Oct 17, 2004 4:40 pm

 

1646

Kent Düsleri-39

Oct 16, 2004 4:29 pm

 

1607

kent düsleri-37

Sep 19, 2004 11:47 am

 

1595

kent düsleri-35

Sep 12, 2004 1:44 pm

 

1587

kent düsleri-34

Sep 5, 2004 11:45 am

 

1586

kent düsleri-27

Sep 4, 2004 7:07 pm

 

1573

kent düsleri-32

Aug 27, 2004 8:24 am

 

1569

kent düsleri-31

Aug 25, 2004 10:06 am

 

1562

kent düsleri-27

Aug 22, 2004 12:34 pm

 

1551

kent düsleri-27

Aug 13, 2004 11:20 am

 

1520

kent düsleri-28

Jul 20, 2004 11:37 am

 

1490

kent düsleri-27

Jun 27, 2004 11:28 am

 

1484

kent düsleri-27

Jun 23, 2004 10:47 am

 

1469

kent düsleri-27

Jun 16, 2004 1:41 pm

 

1456

kent düsleri-26

Jun 5, 2004 5:20 pm

 

1424

kent düsleri-25

May 23, 2004 10:48 am

 

1418

Kent Düsleri-24

May 21, 2004 8:31 am

 

1414

Kent Düsleri-23

May 20, 2004 8:13 am

 

1357

Kent Düsleri-22

Apr 19, 2004 10:59 pm

 

1340

Kent Düsleri-21/Roma yada Medine olmak

Apr 8, 2004 3:15 pm

 

1143

Kent Düsleri-18

Jan 2, 2004 9:33 am

 

1128

Kent Düsleri-17

Dec 25, 2003 10:12 am

 

1101

Kent Düsleri-16

Dec 10, 2003 10:44 pm

 

1019

Kent Düsleri-15

Nov 6, 2003 7:50 pm

 

912

Kent Düsleri-14

Sep 9, 2003 9:23 am

 

906

Kent Düsleri-13

Sep 6, 2003 5:22 pm

 

903

Kent Düsleri-12

Sep 5, 2003 8:22 am

 

899

Kent Düşleri-11

Sep 3, 200310:10 am

 

897

Kent Düşleri-10

Sep 1, 200310:39 pm

 

882

Kent Düşleri-9

Aug 25, 20037:41 am

879

Kent Düşleri-8

Aug 23, 20037:17 am

 

878

Kent Düşleri-7

Aug 15, 2003 8:26 am

 

870

Kent Düşleri-6

Aug 10, 2003 7:53 am

 

787

Kent Düşleri-5

Jul 2, 2003 9:23 am

 

784

Kent ºleri-4

Jun 29, 2003 3:43 pm

 

773

Kent ºleri-3

Jun 18, 2003 10:07 am

764

Kent Düşleri-1

Jun 14, 2003 4:15 pm

765

Kent Düşleri-2

Jun 14, 2003 4:17 pm

 

 

2648

Kent Düsleri 1??/Mirac 2008

Jul 30, 2008 5:04 pm

2624

Kent düşleri

Jun 5, 2008 12:21 pm

2491

Kent Düsleri 97

Jul 19, 2007 10:49 pm

2422

Kent Düsleri-83

Mar 21, 2007 3:47 pm

2032

Kent Düsleri-61

Oct 6, 2005 2:47 pm

1444

Fetih-551

May 30, 2004 10:56 am