DÝASPORA’ya Mekke’den Mus’abî Esfâr

 

 

          Ýlaflar'dan ([1]) Sonra 2.10


1.Avrupa Müslümanlarý    

2.Amerika Müslümanlarý

3.Güney-Batý Müslümanlarý

4.Rusya Müslümanlarý

5.Çin Müslümanlarý

6.Japonya Müslümanlarý

7.Diðer Asya Müslümanlarý

8.Hindistan Müslümanlarý

9.Afrika Müslümanlarý

10.Avustralya Müslümanlarý


          
1.Avrupa Müslümanlarý: 2020 Temmuz/Aðustos


       Yaz Ders Tatilleri'nde Tertil 1 in 23 Sûresi'ni 23 Batý Avrupa Kenti'nde (Almanya, Avusturya, Ýsviçre) "40 Gün içinde "ardarda verecek bir Etkinlik yapabilirim diye düþünürüm. Yorucu olsa da hem buradaki Kamplar hem Almanya'daki Buluþmalar'ýn bir Uzantýsý olabilir. 23 Kentli bir "Roma Kentleri Edebiyâtý" da doðabilir Diaspora için. Vize alabilir miyim 20 Sene sonra, onu bilmiyorum tabi.   4 Kasým 2019


       Dawet Komite’si: (          ,             ,              ,              ,            )


       Ders                     Ülke (Al.Av.Ýs)   Bölge (
[2])           Tarih (Temmuz-Aðustos)

1.Alaq I                        …….                   ……...           …/… / 2020

2.Qalem I                    …….                    ………           …/… / 2020

3.Müzzemmil I            …….                     ………           …/… / 2020

4.Müddessir I               …….                   ………           …/… / 2020

5.Fatiha                       …….                    ………           …/… / 2020

6.Leheb                       …….                    ………           …/… / 2020

7.Alaq II                       …….                   ………           …/… / 2020

8.Qalem II                    …….                   ………           …/… / 2020

9.Qalem III                    …….                  ………           …/… / 2020

10.Qalem IV                   …….                 ………           …/… / 2020

11.Müzzemmil II             …….                 ………           …/… / 2020

12.Müzzemmil III            …….                 ……...            …/… / 2020

13.Müddessir II              …….                 ……...            …/… / 2020

14.Müddessir III              …….                ……...            …/… / 2020

15.Tekwir                        …….                ……...            …/… / 2020

16.A'la                             …….                ……...            …/… / 2020

17.Leyl                            …….                ……...            …/… / 2020

18.Fecr                             …….              ……...            …/… / 2020

19.Duha                            …….              ……...            …/… / 2020

20.Ýnþirah                        …….                ……...            …/… / 2020

21.Rahman                     …….                ……...            …/… / 2020

22.Asr                            …….                 ……...            …/… / 2020

23.Zilzal                         …….                 ……...            …/… / 2020
 

 

[Ana Sayfa] [Ulum el-Hikme Okulu] [Qur’an Ýlimleri] [Rivayet Ýlimleri ]

[Medenî Düþünce Târihi] [Medine Sonrasý Ehli Kitab Tarihi ]

[ Medine Öncesi Düþünce Tarihi] [Medine Sonrasý Düþünce Tarihi ]  [Bilim Tarihi ] [Seminerler Dizisi] [Kiþi Haqlarý ] [Diðer Maqaleler/Tebliðler] [Makaleler] [E-Mail]

 [1]           (*) https://www.facebook.com/profile.php?id=300290643374917&ref=br_rs

https://www.facebook.com/profile.php?id=1396448337234225&ref=br_rs 

https://www.facebook.com/profile.php?id=657884040905605&ref=br_rs

https://www.facebook.com/groups/bolgeselkonfederasyonIV/

https://www.facebook.com/groups/bolgeselkonfederasyonV/

https://www.facebook.com/profile.php?id=362553213872431&ref=br_rs

https://www.facebook.com/profile.php?id=490551127693304&ref=br_rs

https://www.facebook.com/profile.php?id=482353435185608&ref=br_rs

https://www.facebook.com/profile.php?id=525035954229557&ref=br_rs

https://www.facebook.com/profile.php?id=142357725964576&ref=br_rs

[2]           (**)  Mesela, 1.Berlin, 2.Magdeburg, 3.Hannover, 4.Dortmud, 5.Stadallendorf, 6.Essen, 7.Duisburg, 8.Düsseldorf, 9.Köln, 10.Solingen, 11.Remscheid, 12.Mainz, 13.Frankfurt, 14.Münih, 15.Bonn, 16.Stuttgard, 17.Aachen, 18.Ruhrberg, 19.Hamburg, 20.Bremen 21.Viyana, 22.Basel, 23.Zürih,  (Veya yerlerine: Paderborn, Velbert, Dresten, leibzig,Trier, Heidelberg………. )